18 / Pho Bac 20,80 Fr.

Fleischbrühe mit Reisnudeln und Rindshuft.

Pho Bac
Pho Bac