Pho Bac

Fleischbrühe mit Reisnudeln und Rindshuft.

Pho Bac
Pho Bac